Ovation Of The Seas

11 วัน 10 คืน
Category:
 • Ovation-of-the-Seas-01
 • Ovation-of-the-Seas-02
 • Ovation-of-the-Seas-04
 • Ovation-of-the-Seas-05
 • Ovation-of-the-Seas-06
 • Ovation-of-the-Seas-07
 • Ovation-of-the-Seas-08
 • Ovation-of-the-Seas-09
 • Ovation-of-the-Seas-10
 • Ovation-of-the-Seas-11
 • Ovation-of-the-Seas-12
 • Ovation-of-the-Seas-13

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมพิธีมหามงคงเทินพระธาตุ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX712
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับกรุงเทพ – ซีแอตเทิล (สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค รวมภาษีสนามบินแล้ว)
ตั๋วเรือ Ovation of the Seas วันที่ 9 – 16 August 2019 รวมค่า Port charge, Taxes and fees และ Prepaid-Gratuities แล้ว
บริการการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม
เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดทริปทั้งบนบกและบนเรือ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
บริการพิเศษ และร้านอาหารพิเศษบนเรือ (Casino, Spa, Internet บนเรือ , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
ค่าทำพาสปอร์ต, วีซ่าแคนาดาและวีซ่าอเมริกา

รายละเอียดการชำระ

– มัดจำท่านละ 50,000 บาท
– ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน
– ยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน คืนมัดจำ 25,000 บาท
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วันหักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

ราคาแพ็คเกจ

Ocean View with Balcony
ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล

ราคาพัก 2 ท่านต่อห้อง

179,900 บาท ต่อท่าน

ราคาท่านที่ 3,4 (พัก 34 ท่านต่อห้อง)

139,900 บาท ต่อท่าน

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม

65,900 บาท

Day I : Suvarnabhumi Airport, SeattleTacoma International Airport

8 August 2019

13:00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
16:00  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX712
19:55  เดินทางถึง Chek Lap Kok Airport รอต่อเครื่อง
23:55  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858
21:00  เดินทางถึงสนามบิน SeattleTacoma หลังจากนั้นเข้าพักผ่อน ณ โรงแรม  Crowne Plaza SeattleDowntown หรือเทียบเท่า

Day II : Pike Place Market, Space Needle, Ovation of the Seas, Seattle

9 August 2019

07:00  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08:00  เดินทางสู่ Pike Place Market แวะจิบกาแฟ Starbucks จากร้านต้นกำเนิด ร้านแรกของโลก ชม ชิม อาหารและเครื่องดิ่มมากมายใน Pike Place
10:00  นำท่านขึ้นสู่ Space Needle ชมวิว Seattle แบบพาโนราม่า เอนหลังนั่งบน Skyrisers ก้าวเท้าเดินบน The Loupe ที่ความสูงกว่า 500 ฟุต คุณจะมองเห็นเพียงเท้าของคุณและพื้นด้านล่างเท่านั้น
12:00  Check in ขึ้นสู่ Ovation of the Seas รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
15:30  ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล จากนั้นเชิญชมวิวในช่วงเวลาที่เรือออกจากท่าเรือบริเวณดาดฟ้าเรือ
18:00  รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

Day III : Cruising on Ovation of the Seas

10 August 2019

อิสระกับทุกกิจกรรรมบน Ovation of the Seas 

Day IV : Alaska Inside Passage, Juneau, Alaska

11 August 2019

รับประทานอาหารเช้า
Ovation of the Seas ล่องเข้าสู่ Alaska Inside Passage ชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ   อลาสก้าตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ ปลาวาฬ แมวน้ำ โลมา หมีขั้วโลก
12:00  Ovation of the Seas เทียบท่า Juneau นำท่านชม Mendenhall Glacier ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ แวะชิมแซลม่อนย่างแบบไม่อั้น ชมธรรมชาติของป่าฝน
21:00  Ovation of the Seas เดินทางออกจากท่า Juneau

*สำหรับท่านที่ต้องการเดินเล่นในเมือง Juneau ต่อหลังจากทัวร์ ต้องกลับขึ้นเรือก่อน 20:00 เท่านั้น

Day V : Skagway, Alaska

12 August 2019

07:00  เรือเทียบท่า Skagway หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านขึ้นสู่ White Pass Summit 3,292 ฟุต จากระดับน้ำทะเลผ่าน The Klondike Highway ชมทิวทัศน์ระหว่างทางขึ้นสู่ยอด หลังจากนั้นชิลในเมือง Skagway ตามอัธยาศัย
20:30 Ovation of the Seas เดินทางออกจากท่า Skagway

*สำหรับท่านที่ต้องการเดินเล่นในเมือง Skagway ต่อหลังจากทัวร์ ต้องกลับขึ้นเรือก่อน 19:30 เท่านั้น

Day VI : Endicott Arm & Dawes Glacier

13 August 2019

อิสระทุกกิจกรรมบน Ovation of the Seas

07:00  Ovation of the Seas ล่องเข้าสู่ Endicott Arm และจอดให้ชม ธาตุน้ำแข็ง Dawes Glacier ตลอดเส้นทางผ่านภูเขาน้ำแข็ง หน้าผา น้ำตก และสัตว์นานาชนิด
12:00  Ovation of the Seas ล่องออกจาก Endicott Arm

*ทุกท่านสามารถเลือกชมทิวทัศน์ของ Endicoot Arm จากระเบียงห้องของท่าน หรือแช่จากุซซี่น้ำอุ่นจากชั้นบนของเรือ หรือขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเผื่อชมวิว 360 องศา

Day VII : Cruising on Ovation of the Seas

14 August 2019

อิสระกับทุกกิจกรรรมบน Ovation of the Seas

Day VIII : Victoria, British Columbia
15 August 2019

รับประทานอาหารเช้า

09:00  Ovation of the Seas เทียบท่า Victoria นำท่านชมเมือง Victoria, City of Gardens แวะชม  Craigdarroch Castle หลังจากนั้นอิสระเที่ยวชมเมือง Victoria ต่อ
18:00  Ovation of the Seas ออกจากท่า Victoria
*สำหรับท่านที่ต้องการเดินเล่นในเมือง Victoria ต่อหลังจากทัวร์ ต้องกลับขึ้นเรือก่อน 17:00 เท่านั้น

**คืนนี้ทางเรือจากมี Tag กระเป๋า มาวางไว้ให้ในห้อง ทุกท่านต้องแพ็คกระเป๋าและติด Tag กระเป๋า นำมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อน 22:00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงลงไปให้ที่ท่าเรือในวันพรุ่งนี้

Day IX : Pioneer Square, Seattle Premium Outlet, Seattle

16 August 2019

04:30  Ovation of the Seas เดินทางถึง Seattle

รับประทานอาหารเช้า

09:00  เช็คเอ้าท์ลงจากเรือ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Pioneer Square แวะจิ๊บกาแฟชิลก่อน ชมเมืองใต้ดิน Bill Speidels Underground Tour.
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
14:00  ช้อปปิ้ง ที่ Seattle Premium Outlet อิสระรับประทานอาหารเย็น
21:00  เดินทางสู่ สนามบิน Seattle-Tacoma 

Day X : Seattle, America, Bangkok, Thailand

17 August 2019

01:00  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857

Day XI : Hong Kong, Bangkok, Thailand

18 August 2019

05:10  เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok Airport รอต่อเครื่อง
08:00  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705
10:00  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ovation Of The Seas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿159,900.00