บริษัท ชิค เวเคชั่นส์ จำกัด มีประสบการณ์ด้านการเป็นตัวแทนเรือสำราญมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และยังเคยเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ สตาร์ครูชส์ ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเรือสำราญ ซึ่งใหญ่ติดอันดับโลกที่มีเรือสำราญทั่วโลกอยู่หลายลำ และมีจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวไปทั่วโลก และรวมถึง ดรีมครูชส์ ที่ยังมีบริษัทฯในเครือของเกนติ้งอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังให้บริการ อีกทั้งการจัดท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ สัมมนา วอร์คแรลี่ หรือ พักผ่อนประจำปีทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีปะสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก

บริษัท ชิค เวเคชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความโดเด่นอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ เพราะเรามีทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีศักยภาพสูง มีประสบการณ์กานนำเที่ยวบนเรือสำราญมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเครื่องการันตีให้กับทางบริษัทฯว่า เราคือมืออาชีพด้านการนำเที่ยวบนเรือสำราญอย่างแท้จริง แต่ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพของเราทำให้เราสามารถขยายธุรกิจท่องเที่ยวด้านอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ปัจจุบัน บริษัท ชิค เวเคชั่นส์ จำกัดมีบริการด้านอื่นๆ เพื่อการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทั้งระดับหน่วยงาน องค์กรใหญ่และเล็กรวมทั้งให้บริการกับบุคคลทั่วไปได้อย่างหลากหลาย เช่น

รับจัดทัวร์นำเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

 • บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ
 • บริการนำเที่ยวแบบส่วนตัว รองรับการนำเที่ยวกลุ่มเล็กตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริการสำรองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก และ ตั๋วเรือสำราญ ซึ่งเป็นหนึ่งความภูมิใจที่บริษัท ชิค เวเคชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเรือทั่วโลก
 • บริการรับจัดแพคเก็จท่องเที่ยวตามที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการจองห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการเช่าเหมารถ
 • บริการรับทำวิซ่า

รับจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมระดับประเทศ ทำให้

 • การจัดอบรม / สัมมนา
 • การจัดศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เช่น วอร์คแรลลี่ม การจัดงานแต่งงาน, การจัดงาเลี้ยงประจำปี เป็นต้น
 • การจัดงานต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ บริษัท ชิค เวเคชั่นส์ จำกัด ได้มีโอกาสรับคณะเดินทางจากต่างประเทศดั่งเช่น ประเทศอินเดีย เพื่อการทำกิจกรรมสร้าความสัมพันธ์ใน องค์กร การจัดงานมงคลสมรส และรวมถึงการล่องเรือแบบครอบครัว รวบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะที่เดินทางมา สร้างความภูมิใจให้กับทาง บริษัท ชิค เวเคชั่นส์ จำกัด เป็นอย่างสูง

OUR CUSTOMERS

ตัวอย่างลูกค้าที่ทางทีมงานฯ เคยได้รับโอกาสในการให้บริการด้านต่างๆ