Showing all 4 results

 • ฿6,500.00

  Genting Dream

  ล่องเรือสำราญสุดหรู เรือลำใหม่และใหญ่ที่สุดในเอเซีย Genting Dream ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 6,500.- บาท

 • ฿29,900.00

  Genting Dream

  พักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม) พักห้องมีระเบียง

 • ฿32,900.00

  Genting Dream (TG)

  พักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม) พักห้องมีระเบียง บินการบินไทย

 • ฿29,900.00

  GENTING DREAM (TR)

  เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-อินโดนีเซีย) พักห้องแบบมีหน้าต่าง สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษ